PTA REPS

Sr.No Name of Parent Rep Name of Student Class Address Mobile No.
1 Mrs. Jayashree Ravindra Kupwade Purva Ravindra Kupwade PPU Savali 9284326426
2 Mrs. Sunita Jayprakash Bhosale Shreenidhi Jayprakash Bhosale I Sangli 9503635187
3 Mrs. Jyoti Uttam Patil Yash Uttam Patil II Sangli 9823658893
4 Mr. Ulhas Sukhdev Patil Manish Ulhas Patil III Sangli 7020021264
5 Mrs. Sujata Pravin Rupnar Ayush Pravin Rupnar IV Kupwad 8087118609
6 Mrs. Rupali Manikrao Kumbhar Tejaswini Manikrao Kumbhar V Yashwantnagar, Sangli 7972494047
7 Mrs. Padmaja Pravin Patil Piyush Pravin Patil VI Kupwad 8485803400
8 Mrs. Shruti Jitendra Kulkarni Isha Jitendra Kulkarni VII Kavalapur 9822519424
9 Mrs. Priya Bashweshar Kore Omkar Bashweshar Kore VIII Miraj 8830670001
10 Mr. Niranjan Gudar Choudhari Bikram Gudar Choudhari IX Kupwad 9404368669
11 Mrs. Vaishnavi Vaibhav Basravat Chinmay Vaibhav Basravat X Sangli 9765027742